وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:03:00 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:03:01
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه7612119011771834489811823309319
IP بازدیدکنندگانان213362356551413213611495343
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد304768371561307189471508235
تعداد ارتباطات منحصربفرد365789557861973326101625897
تعداد بازدیدهای مجدد 13203017326657101131495240
میزان افزایش بازدیدها81232183297561124811248
درصد افزایش بازدیدها38.1%36.4%51.6%51.4%51.8%53.5%52.7%52.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.52.62.83.23.33.44.32.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.31.51.61.51.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.41.41.11.01.00.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه190
IP بازدیدکنندگانان62
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد68
تعداد ارتباطات منحصربفرد89
تعداد بازدیدهای مجدد 30
میزان افزایش بازدیدها32
درصد افزایش بازدیدها51.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 24 Sep 2017 15:03:01)
دفعات مشاهده صفحه76
IP بازدیدکنندگانان21
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد30
تعداد ارتباطات منحصربفرد36
تعداد بازدیدهای مجدد 13
میزان افزایش بازدیدها8
درصد افزایش بازدیدها38.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه1177
IP بازدیدکنندگانان356
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد371
تعداد ارتباطات منحصربفرد557
تعداد بازدیدهای مجدد 173
میزان افزایش بازدیدها183
درصد افزایش بازدیدها51.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه4489
IP بازدیدکنندگانان1413
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1307
تعداد ارتباطات منحصربفرد1973
تعداد بازدیدهای مجدد 657
میزان افزایش بازدیدها756
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه81182
IP بازدیدکنندگانان21361
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد18947
تعداد ارتباطات منحصربفرد32610
تعداد بازدیدهای مجدد 10113
میزان افزایش بازدیدها11248
درصد افزایش بازدیدها52.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3309319
IP بازدیدکنندگانان1495343
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1508235
تعداد ارتباطات منحصربفرد1625897
تعداد بازدیدهای مجدد 1495240
میزان افزایش بازدیدها11248
درصد افزایش بازدیدها52.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-09-1800:01:36
2017-09-1900:01:07
2017-09-2000:01:10
2017-09-2100:01:31
2017-09-2200:01:08
2017-09-2300:00:58
2017-09-2400:00:19

موتورهای جستجو

Google2

شهرها

Corbita19
Salt Lake City18
Novokuznetsk4

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت2
روی هم رفته2
 
تبليغ از طريق Gostats