وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 00:07:21 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 00:07:21
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه0031371612616479623332994
IP بازدیدکنندگانان002516928997139321502389
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد002215926869121941513946
تعداد ارتباطات منحصربفرد0025189311129209791635828
تعداد بازدیدهای مجدد 00459946764691502286
میزان افزایش بازدیدها00211101853074637463
درصد افزایش بازدیدها0.0%0.0%84.0%65.1%66.8%53.2%53.6%53.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده0.00.01.42.32.33.03.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.00.01.11.21.21.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.00.00.90.90.90.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه31
IP بازدیدکنندگانان25
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد22
تعداد ارتباطات منحصربفرد25
تعداد بازدیدهای مجدد 4
میزان افزایش بازدیدها21
درصد افزایش بازدیدها84.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 25 Mar 2018 00:07:22)
دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد بازدیدهای مجدد
میزان افزایش بازدیدها
درصد افزایش بازدیدها
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه371
IP بازدیدکنندگانان169
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد159
تعداد ارتباطات منحصربفرد189
تعداد بازدیدهای مجدد 59
میزان افزایش بازدیدها110
درصد افزایش بازدیدها65.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2616
IP بازدیدکنندگانان997
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد869
تعداد ارتباطات منحصربفرد1129
تعداد بازدیدهای مجدد 467
میزان افزایش بازدیدها530
درصد افزایش بازدیدها53.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه47962
IP بازدیدکنندگانان13932
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12194
تعداد ارتباطات منحصربفرد20979
تعداد بازدیدهای مجدد 6469
میزان افزایش بازدیدها7463
درصد افزایش بازدیدها53.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3332994
IP بازدیدکنندگانان1502389
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1513946
تعداد ارتباطات منحصربفرد1635828
تعداد بازدیدهای مجدد 1502286
میزان افزایش بازدیدها7463
درصد افزایش بازدیدها53.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-03-1900:02:06
2018-03-2000:00:31
2018-03-2100:01:49
2018-03-2200:00:12
2018-03-2300:00:15
2018-03-2400:00:03
2018-03-25

محبوبیت صفحات

/34
/last_guests.xml?id=49489331
/my_sites.xml23

زمان

039
82
62

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats