وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 21:53:13 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 21:53:13
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه626791488712026431903337268
IP بازدیدکنندگانان30323321731881128141503892
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25272818626778107241515213
تعداد ارتباطات منحصربفرد343745268391031188151637826
تعداد بازدیدهای مجدد 121312811133458701503789
میزان افزایش بازدیدها1819211361954769446944
درصد افزایش بازدیدها60.0%59.4%63.6%62.7%62.9%62.1%54.2%54.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.52.53.22.62.62.64.02.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.41.41.61.41.51.31.81.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.80.80.80.90.90.90.81.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه91
IP بازدیدکنندگانان33
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد28
تعداد ارتباطات منحصربفرد45
تعداد بازدیدهای مجدد 12
میزان افزایش بازدیدها21
درصد افزایش بازدیدها63.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 26 May 2018 21:53:14)
دفعات مشاهده صفحه62
IP بازدیدکنندگانان30
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25
تعداد ارتباطات منحصربفرد34
تعداد بازدیدهای مجدد 12
میزان افزایش بازدیدها18
درصد افزایش بازدیدها60.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه488
IP بازدیدکنندگانان217
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد186
تعداد ارتباطات منحصربفرد268
تعداد بازدیدهای مجدد 81
میزان افزایش بازدیدها136
درصد افزایش بازدیدها62.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2026
IP بازدیدکنندگانان881
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد778
تعداد ارتباطات منحصربفرد1031
تعداد بازدیدهای مجدد 334
میزان افزایش بازدیدها547
درصد افزایش بازدیدها62.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه43190
IP بازدیدکنندگانان12814
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد10724
تعداد ارتباطات منحصربفرد18815
تعداد بازدیدهای مجدد 5870
میزان افزایش بازدیدها6944
درصد افزایش بازدیدها54.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3337268
IP بازدیدکنندگانان1503892
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1515213
تعداد ارتباطات منحصربفرد1637826
تعداد بازدیدهای مجدد 1503789
میزان افزایش بازدیدها6944
درصد افزایش بازدیدها54.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-05-2000:00:44
2018-05-2100:00:55
2018-05-2200:02:06
2018-05-2300:00:15
2018-05-2400:00:43
2018-05-2500:01:25
2018-05-2600:00:23

ورودیها

/22
/last_guests.xml?id=38268014
/last_guests.xml?id=4883878

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats