وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:04:46 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:04:46
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه15216580706923712612253321902
IP بازدیدکنندگانان495339306421379169641499111
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد495336291401357154201511268
تعداد ارتباطات منحصربفرد636845360491767262081631369
تعداد بازدیدهای مجدد 2527141271765578841499008
میزان افزایش بازدیدها2426251792572490809080
درصد افزایش بازدیدها49.0%49.1%64.1%58.5%59.4%52.5%53.5%53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.13.12.22.42.42.74.02.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.31.31.21.21.21.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.91.00.91.00.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه80
IP بازدیدکنندگانان39
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد36
تعداد ارتباطات منحصربفرد45
تعداد بازدیدهای مجدد 14
میزان افزایش بازدیدها25
درصد افزایش بازدیدها64.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Mon, 18 Dec 2017 22:04:47)
دفعات مشاهده صفحه152
IP بازدیدکنندگانان49
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد49
تعداد ارتباطات منحصربفرد63
تعداد بازدیدهای مجدد 25
میزان افزایش بازدیدها24
درصد افزایش بازدیدها49.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه706
IP بازدیدکنندگانان306
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد291
تعداد ارتباطات منحصربفرد360
تعداد بازدیدهای مجدد 127
میزان افزایش بازدیدها179
درصد افزایش بازدیدها58.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3712
IP بازدیدکنندگانان1379
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1357
تعداد ارتباطات منحصربفرد1767
تعداد بازدیدهای مجدد 655
میزان افزایش بازدیدها724
درصد افزایش بازدیدها52.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه61225
IP بازدیدکنندگانان16964
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد15420
تعداد ارتباطات منحصربفرد26208
تعداد بازدیدهای مجدد 7884
میزان افزایش بازدیدها9080
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3321902
IP بازدیدکنندگانان1499111
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1511268
تعداد ارتباطات منحصربفرد1631369
تعداد بازدیدهای مجدد 1499008
میزان افزایش بازدیدها9080
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-12-1200:00:32
2017-12-1300:01:32
2017-12-1400:00:33
2017-12-1500:01:03
2017-12-1600:00:40
2017-12-1700:00:50
2017-12-1800:01:21

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats